Proces

Proces

Het gehele proces met de kennis van binnen en buiten.

Proces

VCA*/** en ISO 9001

Veiligheid en kwaliteit, onbetaalbaar betaalbaar.

Proces

BRL SIKB 7000 PROTOCOL 7001

Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
Kortom: het gehele proces van het proces

Proces

BRL SIKB 7500 PROTOCOL 7510

Bewerken van verontreinigde grond door procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie.

Proces

BRL 9335

Grond, certificaat behalen en behouden.
Wij dragen bij aan het aantoonbaar maken van de kritische werkzaamheden, namelijk:
Inderdaadt - bodemsanering

Bodemsanering

Inderdaadt - bodemsanering

Cultuurtechniek

Inderdaadt - bodemsanering

Opleidingen